docker 一键安装脚本

Docker 官方为了简化安装流程,提供了一套安装脚本,Ubuntu 和 Debian 系统可 以使用这套脚本安装:

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

DaoCloud 的安装脚本(推荐)

curl -sSL https://get.daocloud.io/docker | sh

阿里云的安装脚本

curl -sSL http://acs-public-mirror.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/docker-engine/internet | sh -

推荐使用

bash <(curl -sSL https://gitee.com/SuperManito/LinuxMirrors/raw/main/DockerInstallation.sh)